קישור למפרטי חוזים בעברית (HMUZ=שמות חודשי הפקיעה לדוגמא ESM=חוזה SPY לחודש מרץ)  https://il.investing.com/commodities/futures-specificationsנוצר באמצעות מוזלו - הדרך הקלה ביותר ליצור אתר אינטרנט.

 .