סקירת הצהרת ניגוד עניינים של חברת קולמקס ישראל ,והדרך שבה בחרה החברה "לצמצם" את ניגוד העניינים הנ"ל

בעבר  היה זה לא הגיוני לחשוב שחברת הפורקס מרוויחה ממחיקת כספי הלקוחות,כיום החברות נאלצות בתנאי הרישיון שלהם להודיע על ניגוד העניינים  .             בפועל קיים סיכוי רב שגם משתמשי הזירה לא יוכלו להבין את הנוסח המפותל ולהסיק ממנו את המסקנות.לשם כך החלטנו לקחת על עצמינו את ניתוח הצהרת ניגוד הענינים של אחת החברות בעלות הרישיון  לטובת לקוחות החברה ולמען היושר וההגינות. נדגיש כי המאמר אינו אלא פרשנות של הכותב ומוגש כחומר למחשבה.      ציטוט מהצהרת ניגוד העניינים:      פירוט נסיבות אשר יש בהן כדי להביא לקיום ניגוד עניינים ואמצעים בהם נוקטת החברה כדי למנעו או לצמצמו: 1 .החברה היא הצד נגדי לעסקה וגם קובעת את השערים ללקוח פרק א': הנסיבה היוצרת ניגוד עניינים : החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח, ולכן היא הקונה כאשר הלקוח מוכר והמוכרת כאשר הלקוח קונה. בנוסף, השערים והציטוטים המוצגים ללקוח, השערים בהם נפתחות ונסגרות עסקאות (כולל סגירת עסקה ביוזמת החברה) והשערים על פי הם מחושב הרווח וההפסד של הלקוח, אינם נקבעים בשוק אלא החברה קובעת אותם. מהות ניגוד העניינים: קבוצת החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח. לניגוד עניינים זה שני היבטים: 1 (בשלב הפתיחה והסגירה של העסקה, קבוצת החברה הינה הקונה כשהלקוח מוכר ולהפך, ולפיכך האינטרס שלה בנוגע לשער מנוגד לאינטרס הלקוח הן בשלב פתיחת העסקה והן בשלב סגירת העסקה. 2 (קבוצת החברה נמצאת בפוזיציה מנוגדת לזו של הלקוח כל עוד העסקה מול הלקוח פתוחה. משכך היא מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח. בנוסף, כאשר החברה סוגרת ביזמתה עסקה של הלקוח, ההפסד שנצבר בעסקה של הלקוח מתממש והופך לרווח של קבוצת החברה, ולפיכך האינטרס שלה בקביעת השער שעל פיו נקבע עיתוי הסגירה עשוי להיות מנוגד לאינטרס של הלקוח. פרק ב': תיאור האמצעים למניעת או צמצום ניגוד העניינים: החברה מתכסה באופן מלא גב אל גב מול ספקי נזילות הקשורים לחברה. מערכת התגמול בין ספקי הנזילות לבין החברה אינה גורמת לכך שהחברה תרוויח יותר כאשר הלקוח יפסיד ולהפך. החברה קובעת את המחירים בהתאם למנגנון המפורט בסעיף 10 לתקנון. 6 לדעת החברה, האמצעים המפורטים בפרק ב' מצמצמים את ההיבט הראשון של ניגוד העניינים המפורט תחת מהות ניגוד העניינים, אך אין בהם כדי למנעו לחלוטין. כמו כן, לדעת החברה האמצעים המפורטים בפרק ב' מצמצמים את ההיבט השני של ניגוד העניינים המפורט תחת מהות ניגוד העניינים, אך אין בהם כדי למנעו לחלוטין.פרק ג' - תיאור הנסיבות שיש בהן ניגוד עניינים, שנותרו לאחר יישום הנהלים ונקיטת האמצעים המפורטים בפרק ב' למסמך 1 .קבוצת החברה היא הצד נגדי לעסקה וגם קובעת את השערים ללקוח קבוצת החברה היא הצד הנגדי לעסקה מול הלקוח. לניגוד עניינים זה שני היבטים: 1 (בשלב הפתיחה והסגירה של העסקה,קבוצת החברה החברה הינה הקונה כשהלקוח מוכר ולהפך, ולפיכך האינטרס שלה בנוגע לשער מנוגד לאינטרס הלקוח הן בשלב פתיחת העסקה והן בשלב סגירת העסקה. 2 (קבוצת החברה נמצאת בפוזיציה מנוגדת לזו של הלקוח כל עוד העסקה מול הלקוח פתוחה. משכך היא מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח. בנוסף, כאשר החברה סוגרת ביזמתה עסקה של הלקוח, ההפסד שנצבר בעסקה של הלקוח מתממש והופך לרווח של קבוצת החברה, ולפיכך האינטרס שלה בקביעת השער שעל פיו נקבע עיתוי הסגירה עשוי להיות מנוגד לאינטרס של הלקוח. לדעת החברה, האמצעים שבהם היא נוקטת מצמצמים את ההיבט הראשון של ניגוד העניינים, אך אין בהם כדי למנעו לחלוטין. כמו כן, לדעת החברה האמצעים שבהם היא נוקטת מצמצמים את ההיבט השני של ניגוד העניינים, אך אין בהם כדי למנעו לחלוטין. סוף ציטוט.

כעת הלקוח מנסה להבין מהנאמר האם החברה היא הצד הנגדי לעיסקה או לא,ככל הנראה הלקוח יתבלבל מהניסוח ,וירצה להאמין שהחברה לא רוצה ברעתו.                  ולכן ננסה להסביר את הנאמר בחוזה (כמובן פרשנות אישית ולא מחייבת וללא לקיחת אחריות מוגש כחומר למחשבה בלבד )

בציטוט שהבאנו ישנם שלש פרקים פרק א' מפרט את ניגוד העניינים פרק ב' מפרט את פעולות החברה למזעור ניגודי העניינים פרק ג' מפרט את ניגודי העניינים שנותרו.

     אם כן החברה מצהירה בתחילה כי קיים ניגוד עניינים בין הלקוח  לחברה משום שהיא עומדת כנגדו בעיסקה,מוכרת לו כשהוא קונה וקונה ממנו כשהוא מוכר ,יותר מכך נאמר בהמשך שקבוצת החברה נמצאת בפוזיציה מנוגדת לזו של הלקוח כל עוד העסקה מול הלקוח פתוחה. משכך היא מרוויחה כאשר הלקוח מפסיד ומפסידה כאשר הלקוח מרוויח. לסיכום:החברה היא הצד הנגדי לעיסקה וקבוצת החברה (?) נמצאת אף בפוזיציה מנוגדת ללקוח באופן שהרווח שלה הוא הפסד הלקוח והאינטרס שלה בהתאם וזאת על אף שהיא "קובעת" את השערים למסחר ולא השוק...

נעבור כעת לפרק ב' בו מפורטת צורת התמודדות החברה עם בעיית ניגודי העניינים שנוצרו באופן פעולת החברה,וכאן אנחנו מתחילים להסתבך משום שכאן החברה מצהירה לפתע שהיא מתכסה כיסוי מלא מגב אל גב מול ספקי נזילות הקשורים לחברה .אם החברה מתכסה באופן מלא אז אין לה בכלל אינטרס אם כן מדוע נכתב בפרק א' שקבוצת החברה היא נמצאת בפוזיציה מנוגדת ללקוח ומרוויחה מהפסדיו ? האם הדברים סותרים ?  ובכן הדברים אינם סותרים כלל וכלל.                 כנראה שהדברים עובדים באופן הבא (לתשומת לב ולבדיקת רנ"ע) חברת קולמקס ישראל שכאמור רוצה "לצמצם"את ניגוד העניינים מתכסה על העיסקה מול "קבוצת החברה" כלומר מול חברת קולמקס = הלקוח מחזיק בעיסקה מול חברת קולמקס הכללית ,שנמצאת כאמור בפוזיצייה נגדית .כעת נוכל להבין את פרק ג' בקלות רבה שכן קבוצת החברה עדיין נמצאת בניגוד עניינים מובהק מול הלקוח.וזאת למרות שחברת קולמקס ישראל אינה נמצאת בפוזיצייה נגדית שכן היא משמשת כברוקר מתווך בלבד...

לסיכום:קולמקס ישראל מעבירה את העיסקאות ישירות לקולמקס כך שהלקוח סוחר בעצם מול קולמקס ולא מול קולמקס ישראל.ולכן ניגוד העניינים הוא מול קולמקס וזאת למרות שלקולמקס ישראל אין מולו ניגוד עניינים .החברה =קולמקס ישראל.קבוצת החברה =קולמקס .

כמובן שכל הנכתב הינו פרשנות אישית של הכותב ואין לסיק מסקנות מהנכתב,יתכן כמובן שכל הנכתב בטעות יסודו ,ובכלל כל הנכתב מהווה חומר למחשבה בלבד.

נוצר באמצעות מוזלו - הדרך הקלה ביותר ליצור אתר אינטרנט.

 .